Hana chia sẻ về tâm thế học ngoại ngữ trong thời AI lên ngôi ở ĐH Tôn Đức Thắng  vào tháng 3/2023

CÙNG Hana's Lexis

LỘT XÁC TIẾNG ANH

Mình là Hana. 


Mình tạo giải pháp công nghệ + dữ liệu dồi dào giúp phát âm chuẩn, ngữ pháp vững, từ vựng học rồi không quên.